İleri Excel Eğitimi, Excel Eğitimleri, Finansal Excel Uygulamaları

Excel'de

Finans
Excel'de finans uygulamalarını bizim ile öğrenebilirsiniz.
İleri Excel Kursu, Excel Kursları, Excel Muhasebe

Excel'de

Muhasebe
Excel'de kişisel ve kurumsal muhasbe istatistiklerini analiz edebilirsiniz.
Kurumsal İleri Excel, Kurumsal Excel Eğitimleri, Excel Bütçe

Excel'de

Bütçe
Excel'de bütçe planlaması, risk analizi, portföy analizi yapabilirsiniz.

Eğitim Konuları

 • Finans ve finansal karar
 • Paranın zaman ve risk değerleri
 • Finansal yatırımlar ve finansal kaynaklar
 • Temel finans matematiği
 • Basit ve birleşik Faiz
 • Birleşik faiz türleri
 • Bugünkü değer hesaplamaları
 • Faiz faktörleri
 • Bono hesaplamaları ve borç amortizasyonu
 • İç verimlilik
 • Finansal Excel fonksiyonları
 • Mod, Ortalama, Medyan, Standart Sapma, Regresyon, Korelasyon, Varyans, Kovaryans
 • İstatistiksel Excel fonksiyonları
 • Risk minimizasyonu, Mutlak ve göreceli getiri
 • Portföy hesaplanması ve Optimal portföy seçimi

Excel'de Finans Uygulamaları Eğitimi

Excelde Finans Uygulamaları, İleri Excel Eğitimleri, Excel Kursları
Katılımcılar, Excel içinde yeralan finansal ve istatistiksel fonksiyonların çalışma mantığını, bu fonksiyonların ne şekilde kullanılacağını ve iş hayatımıza nasıl adapte edilebileceğini göreceklerdir.
Veri Tablosu, Senaryolar, Çözücü gibi Excel uygulamaları sayesinde, değişik durumlarda oluşabilecek riskleri nasıl yöneteceklerini öğreneceklerdir.
Bununla birlikte katılımcılar bu riskleri birbirleriyle karşılaştırmayı, firmaları ve kendileri için en etkili kararları Excel yardımı ile bulmayı öğreneceklerdir. Eğitimlerimizde Riskler, Krizler ve Riskten Korunma Yöntemleri gibi konular ayrıntılı örnekler ile birlikte işlenecektir. Eğitimimiz; Excel kullanarak finansal kararlar verebilmeyi, verilen bu finansal kararların risk ve getirilerini hesaplamayı, uygulamalı risk yönetimini, maliyet minimizasyonu, kar maksimizasyonu, pörtföy oluşturulmasını, faiz ve verimlilik gibi hesaplamaların teorik ve pratik olarak öğretmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim öncelikle değişik bütçe varsayımlarının (satış fiyatı, satış hacmi, hedef stok gün sayıları vb.) Excel programına girilmesi ile başlayacaktır. Bir sonraki adım olarak ise bu veriler makroekonomik ve istatistiksel yaklaşımlarla desteklenerek gelecek dönemlere aktarılacaktır. Excel'e yüklenen bu verilerin Excel formül ve araçları sayesinde işlenmesi sonucu ise geleceğe dönük finansal tablolar elde edilecektir.

Eğitim sonunda ise kullanımı kolay, esnek bir bütçe modeli oluşacaktır. Değişik varsayımların ve değişkenlerin değiştirilmesi ile finansal sonuçlar otomatik olarak değişecek ve çeşitli senaryo analizlerini değerlendirilebilecektir. Eğitime katılanların bir bütçe modellemesinin Excel programında nasıl oluşturulduğu öğrenecekleri bu eğitimde bazı temel muhasebe ve finans kavramlarına da değinilecektir.

Eğitimim Amacı: Bu eğitim ile katılımcılarımız; Temel Finans Matematiği Kapsamı, Genel Finans Mantığı ve Kültürüne giriş yapacaklardır.

Eğitimim Süresi: 2 Gün